spacer
Borsa de Treball inlingua Mataró
Qüestionari Teens inlingua Mataró
Qüestionari Adults inlingua Mataró
Cambridge English
Trinity College London - inlingua Mataró

inlingua La Riera

La Riera, 13-15 1r

08302 Mataró

Tel: +(34) 93 755 09 81

Fax: +(34) 93 755 09 81

Email: inlingua@inlinguamataro.com

inlingua Via Europa

Via Europa, 181, local 3

ES-08303 Mataró

Tel: +(34) 93 757 65 71

Fax: +(34) 93 757 65 71

Email: info@inlinguamataro.com

Cursos per mòduls

facebook

Els mòduls són cursos temàtics per a alumnes amb un nivell igual o superior al B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües. Se centren en l’àmbit professional i serveixen per millorar el nivell de l’idioma quan la feina ho requereix. Aquests cursos també són aptes per a classes particulars.

Els alumnes poden escollir entre diversos mòduls especialitzats, com ara Business Writing, Negotiating, Meetings o Telephoning.

Cada mòdul disposa d’un CD amb material d’àudio que proporciona oportunitats per a la pràctica específica de la llengua i per a l’anàlisi d’estructures enfocades al món professional. Els materials dels mòduls col·loquen els alumnes en contextos comunicatius del món real, la qual cosa facilita la seva motivació.

El curs proporciona estructures de situacions del món empresarial real, introduint-hi la llengua genuïna i versàtil, practicada en contextos autèntics.

L’idioma es vincula directament a les estratègies usades en la comunicació dels negocis, permetent als principiants aplicar les seves habilitats professionals per parlar i escriure en anglès. Els cursos també s’ocupen de les tècniques de comunicació amb altres parlants no nadius.

 

Mòduls (de 10 a 20 hores)

> Business Correspondence
Una de les evolucions més radicals que ha patit l’escenari laboral és la manera com els professionals s’interrelacionen. Internet i el correu electrònic han suposat una revolució respecte als hàbits anteriors. Els continguts d’aquest mòdul preparen els professionals perquè dominin les tècniques i el llenguatge d’aquest àmbit.

> Business Writing
Les noves tecnologies han canviat el sistema de comunicació de les empreses. La immediatesa d’aquests mitjans fa que càrrecs intermedis i superiors s’hagin de comunicar de manera efectiva i per escrit. Aquest mòdul presenta les competències clau per fer-ho correctament.

> Finance
L’àrea economicofinancera és una de les que han adoptat l’anglès com a llengua comuna entre tots els mercats. Aquest mòdul prepara els professionals d’aquest àmbit perquè es puguin comunicar amb col·legues d’altres països.

> Human Resources
Les àrees que gestionen els recursos humans de les empreses són una part fonamental dels organigrames de les organitzacions. La globalització ha fet que aquestes àrees s’internacionalitzin i requereixin habilitats lingüístiques específiques, perquè puguin ser competitives en el seu àmbit. Aquest mòdul presenta aquestes habilitats.

> Interview Skills
Les entrevistes són, moltes vegades, la carta de presentació més adequada entre professionals d’àmbits empresarials diferents. Aquest mòdul proporciona les claus perquè les entrevistes de negocis es condueixin amb rigor i professionalitat, garantint-ne l’èxit.

> Negotiating
La globalització ha fet que les relacions entre empreses i institucions de diferents països siguin habituals. Aquest mòdul ofereix les habilitats necessàries per portar a terme negociacions efectives i amb èxit en l’idioma internacional del món dels negocis.

> Meetings
El llenguatge tècnic emprat en reunions és molt precís i concret. Per afrontar amb èxit reunions de negocis, cal dominar aquest vocabulari i tot el llenguatge específic que sol sorgir durant aquestes trobades. Els continguts d’aquest mòdul ensenyen als professionals les tècniques lingüístiques per intervenir-hi de la manera més efectiva possible.

> Presentations
Fer una presentació davant d’altres professionals és una situació força compromesa que posa a prova els nervis de moltes persones. Si, a més, cal fer la presentació en un idioma estranger i no dominem el llenguatge clau per superar-la amb èxit, el desavantatge és evident. Aquest mòdul prepara els alumnes per portar a terme presentacions públiques convincents i efectives.

> Real Estate
Una gran competitivitat en el món immobiliari fa que els seus professionals s’hagin de preparar per donar resposta a totes les demandes dels mercats. La globalització ha provocat una internacionalització dels clients. Aquest mòdul aporta els elements bàsics i imprescindibles del món immobiliari perquè els agents puguin parlar en anglès amb desimboltura.

> Socializing across cultures
El món globalitzat ha escurçat distàncies i la mobilitat laboral és una realitat ben propera. Molts professionals necessiten conèixer de primera mà les diferències culturals i idiomàtiques de països allunyats de l’entorn propi. Aquest mòdul proporciona les habilitats per poder-se desenvolupar correctament amb professionals d’altres cultures, això sí, sempre en anglès.

> Telephoning
La globalització de l’economia fa que les empreses de diferents països es relacionin cada cop més. Si els contactes telefònics no són fluids, se’n ressent la imatge de tota l’empresa o institució. Aquest mòdul prepara els alumnes que s’han de comunicar telefònicament perquè ho facin de manera professional i altament eficient.

> Tourism
La globalització ha fet que les relacions entre empreses i institucions de diferents països siguin habituals. Aquest mòdul ofereix les habilitats necessàries per portar a terme negociacions efectives i amb èxit en l’idioma internacional del món dels negocis.


facebook
twitter
Social Media
spacer
facebook
spacer
twitter

Ús de cookies

Utilitzem 'cookies' per millorar l'experiència de navegació. Si segueixes navegant entenem que ho acceptes. MÉS INFORMACIÓINLINGUA MATARÓ

ACEPTAR
Aviso de cookies